Trofés integritetspolicy

Allmänna sekretessvillkor för webbplatsen

Du kan använda  vår webbplats utan att du behöver avslöja din identitet. Vi samlar som standard in följande information när du besöker vår webbplats. Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss via formulär visas information om hur vi bearbetar dina data i samband med din registrering.

Vilka kategorier av personuppgifter bearbetar Trofé, för vilka ändamål och på vilken juridisk grund?

När du använder Trofés webbplats www.trofe.se är din webbläsare konfigurerad för att automatiskt överföra följande data till vår webbserver. Dessa data lagras sedan i loggfiler.

  • Åtkomstdatum
  • Åtkomsttid
  • Den refererande webbplatsens URL
  • Hämtad fil
  • Webbläsare och version
  • Operativsystem
  • IP-adress
  • Din internetleverantörs domännamn

Den här informationen innehåller inga data som kan identifiera dig som person. Vi behöver den här informationen av tekniska orsaker för att kunna leverera det innehåll du begär på ett korrekt sätt, och insamlingen av den är en oundviklig följd av att använda webbplatser. Loggdata från våra webbplatser analyseras endast för statistiska ändamål för att kunna förbättra våra webbplatser och deras underliggande funktioner. Trofé bearbetar dina personuppgifter utifrån sitt legitima intresse och enligt tillämpliga juridiska grunder. Trofés legitima intressen omfattar intresset att hantera bolagets webbplats enligt god affärssed och att underhålla webbplatsernas tillgänglighet och funktion.

Cookies

Vi använder cookies för att samla in data om din användning av webbplatsen i avsikt att anpassa webbplatsen till användarnas behov. Insamlingen av dessa användningsdata och skapandet av en användarprofil görs med hjälp av ett anonymiserat cookie-ID. Vi skapar och lagrar endast dessa användningsprofiler i anonymiserad form och kombinerar dem inte med ditt namn, din e-postadress eller någon annan information som kan avslöja din identitet.
Cookies kan inte användas för att köra program eller överföra virus till din dator.

Vidarebefordran av data till tredje part

Trofé kommer inte att dela din kontaktperson med någon utanför Trofé, undantaget om lagkrav uttryckligen kräver att vi gör så. Trofé ser till att lämpliga säkerhetsåtgärder används för att ge dina personuppgifter ett fullgott skydd enligt tillämpliga lagar om dataskydd.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi har inget inflytande över den efterlevnad eller brist på efterlevnad avseende dataskydd som operatörerna av dessa webbplatser iakttar.

Hur länge sparar Trofé dina personuppgifter?

Trofé lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka personuppgifterna samlades in.

Dina dataskyddsrättigheter

Du har rätt att begära att Trofé tillhandahåller information om de personuppgifter som Trofé har bearbetat och att få åtkomst till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära att felaktiga personuppgifter korrigeras eller att dina personuppgifter raderas. Du har även rätt att motsätta dig bearbetning baserad på ett legitimt intresse eller bearbetning för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att framföra de klagomål du kan tänkas ha angående Trofés bearbetning av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation

Trofé är ansvarig för dina personuppgifter och bearbetningen av personliga data om dig enligt tillämpliga regler och lagar om dataskydd. Kontakta Trofé via mail kundtjanst@trofe.se eller telefon +46 33 20 54 40 om du har frågor om bearbetningen av dina personuppgifter.

Dela till: